Consultes fonètiques

Si us dediqueu a la locució o al doblatge, segur que sovint us trobeu amb paraules complexes o que mai no havieu sentit.

Si us dediqueu a la locució o al doblatge, segur que sovint us trobeu amb paraules complexes o que mai no havieu sentit abans.

Com a professionals de la veu, una de les nostres batalles és revisar i assegurar-nos que el que gravem és correcte a nivell lingüístic i fonètic. Hem de tenir una bona base en aquest setit, tan en castellà com en català. En català hem de saber dir les vocals neutres i fer el enllaços del català, amb habilitat, però també hem de ser capaços de no fer aquests encadenaments en castellà i poder ensordir les esses perquè no se’ns noti l’origen, per exemple.

Bé, una batalla important que se suma a la resta, la de l’entonació, la col·locació de la veu, l’adaptació al registre…

Per això volem compartir amb vosaltres algunes pàgines on podeu consultar qüestions de fonètica i evitar-vos retakes:

ÉS A DIR – CATALÀ

https://esadir.cat/

L’És a dir és un portal de la CCMA que compta amb un extens recull de paraules i la seva pronunciació correcta: topònims, gentilicis, noms pròpis, neologismes o vocabulari relacionat amb l’actualitat…

A més, alguns dels mots també tenen un audio de referència.

I… hi ha un apartat que enllaça a pàgines similars en altres llengües: https://esadir.cat/Altresllengues

ALCOVER MOLL – CATALÀ

https://dcvb.iec.cat/

És el nostre diccionari (fonètic) de capçalera, el diccionari Català-Valencià-Balear.

Una joia que gràcies al cel es va digitalitzar el 2002 i que conté vocabulari en les diverses variants dialectals del català: central, oriental, occidental… però també expressions i paraules d’abast molt més reduït, per exemple de l’Empordà, de poblacions concretes o mots antics que gairebé ja ningú no utilitza. I cada paraula té la seva trasnscriptió fonètica en les diferents variants dialectals.

Una joia, us ho assegurem!

FUNDEU (Rae) – CASTELLÀ

https://www.fundeu.es/

Aquest seria el portal més interessant sobre fonètica en castellà. Funciona com un blog, però té un cercador que facilita trobar el que necessites. I ens agrada, principalment, perquè si tens algun dubte els pots escriure i et contesten en qüestió d’hores.

Aquest és el mail de contacte: consultas@fundeu.es

FORVO

També hi ha recursos i plataformes molt interessants i que inclouen altres idiomes, com Forvo. Aquesta web recull audios de paraules i noms propis en centenars d’idiomes, de manera que en alguns casos pots comparar per acabar d’estar segur de com es diu el nom d’un violinista rus, per exemple.

És un projecte molt interessant i potent, tot i que s’ha de verificar que el que proposa en cada cas és correcte.

GOOGLE

Google Translate és una bona opció també, tot i que per a català o castellà té més limitacions. Des de fa uns anys, també està treballant en una aplicació que orienta sobre pronunciació i transcripció fonètica, però de moment només funciona en anglès.

Només heu d’escriure a Google “how to pronounce” i la paraula en qüestió. Aquest en seria un exemple: google.com/search?q=how+to+pronounce+effervescent

Si coneixeu alguna altra eina, compartiu-la amb nosaltres!