Avís legal

En aquest Avís legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible a a l’adreça URL www.locutorscatalans.cat (d’ara endavant, el Lloc Web), que LOCUTORS CATALANS posa a la disposició dels usuaris d’Internetd’internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest Avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria sofrir modificacions a partir del criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la
pràctica empresarial.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom del titular: Locutors Catalans SLU
NIF: B10764553
Domicili social: Pla 16, 1-4 (08980) Sant Feliu de Llobregat
Telèfon de contacte: 931 97 62 58
Correu electrònic; info@locutorscatalans.cat

Locutors Catalans és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc Web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb allò que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, wn la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 de 11 de Juliol (LSSI-CE).

2. OBJECTE

El Lloc Web facilita als seus usuaris l’accés a informació i serveis prestats per Locutors Catalans a aquelles persones o organitzacions que hi estiguin interessades.

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (d’ara endavant, l’“Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que a través d’aquest es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en aquest Avís legal poden sofrir modificacions.

3. ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

– Caràcter gratuït de l’accés i la utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als seus usuaris, excepte en allò relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

– Registre d’usuaris. Amb caràcter general, l’accés i la utilització de la web no exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

– Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

En el cas dels menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

4. CONTINGUTS DEL WEB

L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el català. Locutors Catalans no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per part de l’usuari ni de les seves conseqüències.

Locutors Catalans podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir-los i canviar-los dins de la web, i la manera en què s’hi accedeix, sense cap justificació i lliurement, i no es fa responsable de les conseqüències que aquests canvis puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Locutors Catalans, ni remetre publicitat o informació, fent servir per a això els serveis o la informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hipervincles que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, i no poden manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Locutors Catalans.

5. MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon de manera exclusiva a Locutors Catalans, qui assumeix totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d’acord amb allò establert en les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació que conté és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Locutors Catalans no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Locutors Catalansu no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents que hi hagi emmagatzemats, com a conseqüència de:

– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,

– un mal funcionament del navegador,

– i/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Locutors Catalans no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hipervincles que s’incorporin a la web per a l’obertura d’unes altres pàgines. Locutors Catalans no garanteix la utilitat d’aquests enllaços ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços ni del bon funcionament d’aquestes webs.

Locutors Catalans no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

7. ÚS DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”

El Lloc Web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran per allò establert a la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, i que forma part integrant d’aquest Avís Legal.

8. NAVEGACIÓ

Els servidors d’internet poden recollir dades no identificables, que poden incloure adreces IP i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en els llocs d’accés de manera automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per internet, i serà necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l’adreça IP podrà ser utilitzada per realitzar estadístiques, de manera anònima, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de manera totalment transparent a la seva navegació.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements del lloc web són propietat de Locutors Catalans, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Locutors Catalans i/o de tercers. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a Locutors Catalans qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tots o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Locutors Catalans.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Locutors Catalans i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Locutors Catalans i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Barcelona.